Niniejszy Dokument powstal przy wsparciu finansowym Wspólnot
Europejskich. Poglady w nim wyrazone sa pogladami "Arko International"
Waclaw Korczynski i dlatego tez w zaden sposób nie moga byc traktowane
jako oficjalne stanowisko Wspólnot Europejskich.
PL ENG IT DE FR